search menu linkedin twitter facebook cross phone check arrow-left arrow-right mail

Public

Hoeveel wegen hebben we nodig in ons land? En hoeveel spoorwegen? Wordt ons luchtruim niet te vol? Moet een kanaal verbreed worden? Zijn er voldoende investeringen door marktpartijen of moet de overheid een stimulerende rol spelen? Met dit soort vragen houden overheden en non-profit-instellingen zich bezig.

Districon ondersteunt hen met onder meer capaciteitsanalyses, vervoersprognoses en realistische haalbaarheidsanalyses. Diverse ministeries, provincies, gemeenten en kennisinstituten deden al een beroep op onze diepgaande kennis en goede marktcontacten. Onze dienstverlening richt zich vooral op:

  • Publiek-private samenwerkingen
  • Marktvraag en -prognoses
  • Marktwerking en eisen aan infrastructuur
  • Marktinnovaties

Publiek-private samenwerkingen

Districon is thuis in publiek-private samenwerkingen. We kunnen omgaan met de verschillende belangen en werken als specialistisch bureau gemakkelijk samen met andere partijen. Met ons lidmaatschap van diverse brancheorganisaties en publiek-private samenwerkingen laten wij onze bereidheid zien om kennis en ervaringen te delen.

Marktvraag en -prognoses

Beheerders van weg-, rail-, binnenvaart- en terminalinfrastructuur sturen op capaciteit, flexibiliteit en kosten. Wij zien een toenemende behoefte aan een modelmatige aanpak om te kunnen anticiperen op toekomstige volumeontwikkelingen. Bij onze marktanalyses gebruiken wij toonaangevende software voor transportanalyses en verkeersprognoses. Onze op GIS-gebaseerde software modelleert alle transportmodi en hun onderlinge interacties op een consistente manier en is de norm op het gebied van capaciteitsplanning. Een moderne dashboard-applicatie geeft u inzicht in de huidige marktsituatie, trends en toekomstverwachtingen.

Marktwerking en eisen aan infrastructuur

Overheidsinvesteringen in infrastructuur en bedrijventerreinen vragen niet alleen om een prognose van de vraag, maar vooral ook inzicht in de toekomstige gebruikers en welke functionaliteiten zij nodig hebben. Onze marktstudies geven u die antwoorden. Hierbij kunnen we een groot netwerk met marktrelaties betrekken.

Marktinnovaties

Innovaties vergroten de concurrentiekracht en zorgen voor verduurzaming of efficiĆ«nter gebruik van capaciteit. Overheden, brancheorganisaties en publiek-private samenwerkingen zijn een belangrijke stimulator van zulke innovaties. Wij kunnen hen ondersteunen door horizontale samenwerkingen op te zetten of synchro-modale toepassingen te ontwikkelen. Vooral vanwege de vaak tegengestelde belangen van partijen in de keten is dit in de praktijk vrij complex. Dit vraagt uitgebreide kennis van de markt en het kunnen betrekken van marktspelers. Wij hebben bewezen dit effectief te kunnen.